دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی

آئین نامه تضمین معاملات دولتی - صندوق ایرانیان

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی

دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین نامه تضمین معاملات دولتی (مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران) که به تائید سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، درتاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ به کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ گردیده است. با توجه به تصویب و ارسال این بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و سازمانها و شرکتها، ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان مورد پذیرش کلیه نهادهای کارفرمایی دولتی خواهد بود.

 

صندوق توسعه فناوری ایرانیان بمنظور حمایت از شرکت های دانش بنیان مجوز فعالیت خود را براساس موضوع ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه دریافت کرده است. بر همین مبنا؛ مطابق با بند «ب» ماده ۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۲۷۵۱۸ ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور، این صندوق قادر است کلیه ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، تعهدپرداخت، شرکت در مناقصه و غیره را صادر نماید.

برای دریافت فایل بخشنامه و دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده «۴» آئین­ نامه تضمین معاملات دولتی از لینک زیر استفاده نمائید.