تسـهیل تعاملات نوآورانه! ​

ما فرایند دریافت خدمات مالی و صدور ضمانت نامه را برای شرکت های دانش بنیان و فناور تسهیل و در طرح های نوآورانه مشارکت و سرمایه گذاری می کنیم.

+ ۰
طرح / شرکت
ارزیابی و اعتبارسنجی شده
۰
سازمان دولتی و خصوصی
پذیرنده ضمانت نامه
۰
سازمان کارفرمایی
که کارگزار مالی آنها هستیم
۰ نفر
نیروی کار خلاق و توانمند
که در ۵ معاونت مشغول کارند

چرا شرکت های دانش بنیان و فناور ما را انتخاب می کنند؟

شاخص های عملکردی صندوق توسعه فناوری ایرانیان

دریافت چک به عنوان تضمین

عموماً شرکت ها برای دریافت خدمات مالی از نهادهای مالی با مشکل ترهین وثایق ملکی مواجه هستند. ما تا سقف اعتباری شرکت ها با دریافت چک، خدمات مالی ارائه می کنیم.

شرایط ویژه

ما برای ارائه خدمات مالی به شرکت ها شرایط ویژه ای را در نظر گرفته ایم. صدور ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان با ۵% سپرده نقدی (تخفیف ۵۰ درصدی در سپرده نقدی) انجام می گیرد.

مدل اعتبارسنجی اختصاصی

سقف اعتباری یک شرکت صرفاً از طریق تحلیل صورت های مالی آن قابل تعیین نیست. ما معتقدیم که باید توان فنی شرکت ها نیز در تعیین حد اعتباری آنها موثر باشد.

سرعت در ارائه خدمات

ما از فرایندهای طولانی و پیچیده نهادهای مالی برای ارائه خدمات مالی آگاه هستیم و شرایط را طوری فراهم می کنیم که متقاضی در کمترین زمان ممکن خدمات ویژه ای دریافت کند. بطور مثال؛ فرایند تشکیل پرونده و تعیین سقف اعتباری حداکثر تا ۵ روز کاری انجام می شود.

صدور ضمانت‌نامه با شرایط تسهیل‌شده

صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان با استناد به ماده ۱۰۰ قانون سوم توسعه کشور و اساسنامه مصوب هیئت دولت مجاز است تا برای شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان انواع ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه حسن انجام کار (تعهدات)، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده و غیره را صادر نماید.

 

خدمات صندوق توسعه فناوری ایرانیان

صدور انواع ضمانت نامه

ما با شرایط ویژه برای شرکت های دانش‌بنیان و فناور ضمانت نامه صادر می کنیم

ارائه انواع تسهیلات

ارائه تسهیلات به شرکت های دانش‌بنیان با همکاری نهادهای کارفرمایی

کارگزاری مالی

بسیاری از نهادها و سازمان ها از خدمات کارگزاری ما استفاده می کنند

سـرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه و نوآور برای رشد اقتصاد دانش بنیان

قدمی رو به جلو

سرمایه گذاری خطر پذیر

آنچه باید بدانید…

صندوق توسعه فناوری ایرانیان بمنظور حمایت از کسب‌و‌کارهای فناور در طرح‌های فناورانه و نوآور سرمایه‌گذاری می‌نماید.

ارزیابی و تشکیل پرونده

فرایند دریافت خدمات از صندوق ایرانیان به چه صورت است؟

از شاخصه های فعالیت صندوق ایرانیان، سرعت و سهولت در تشکیل پرونده و ارائه خدمات است

گام صفر

تعیین حد اعتباری اولیه

 برای افزایش سرعت کار و پرهیز از اتلاف زمان و هزینه طرفین، لازمست قبل از تشکیل پرونده نزد صندوق توسعه فناوری ایرانیان، مرحله تعیین حد اعتباری اولیه انجام شود.

گام اول

تشکیل پرونده

پس از تعیین حد اعتباری اولیه، برای دریافت هر گونه خدمات مالی، لازمست شرکت نزد صندوق ایرانیان تشکیل پرونده بدهد که مراحل و مدارک لازم در صفحه تشکیل پرونده بیان شده است.

گام دوم

بررسی مدارک و بازدید از محل شرکت

طی حداکثر ۷ روز کاری، مدارک شرکت بررسی شده و ضمن بازدید از شرکت و بررسی وضعیت آن، سقف اعتباری شرکت مشخص می شود.

گام سوم

اعلام سقف اعتباری به شرکت

سقف اعتباری شرکت به مدت یکسال معتبر می باشد.

نکته: پس از یکسال، مدارک بروزسانی و سقف اعتباری جدید، اعلام می شود.

گام چهارم

عقد قرارداد

عقد قرارداد برای دریافت ضمانت نامه یا تسهیلات

نکته: اگر شرکت قبلا اعتبارسنجی شده باشد، ارائه خدمات طی ۲ روز کاری انجام می شود.

استعلام ضمانت‌نامه های صادره توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان

برای استعلام کد سپاص ضمانت نامه ها روی دکمه زیر کلیک کنید.

سازمان‌ها و نهادهای همکار و پذیرنده ضمانت‌نامه

لیست برخی از نهادهای همکار و برخی از سازمان های پذیرنده ضمانت نامه های صادرشـــده توسط صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان

ضمانت‌نامه‌های صادرشده تا انتهای سال ۱۴۰۰

به تفکیک نوع ضمانت نامه

۰%
انجام تعهدات
۰%
پیش پرداخت
۰%
مناقصه و مزایده
۰%
تعهد پرداخت
۰%
سایر

با صندوق ایرانیان همراه باشید

جدیدترین مطالب وبلاگ

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه