ارائه خدمات کارگزاری مالی

نهادها و سازمانهای دولتی، بخش قابل توجهی از منابع مالی هزینه شده در حوزه های فناوری و نوآوری را در اختیار دارند.

واگذاری عاملیت اجرایی این منابع مالی، فرصت را برای سیاست گذاری و طراحی نقشه پیشرفت کشور فراهم می کند.

انواع خدمات قابل ارائه

تهیه گزارش های ارزیابی

مدیریت وجوه اداره شده

تهیه گزارش های اعتبارسنجی

ارزیابی طرح ها

عاملیت اعطای انواع تسهیلات

نظارت بر حسن اجرای طرح ها

صندوق نوآوری و شکوفایی و ستاد نانو از مهم ترین سازمان هایی هستند که صندوق ایرانیان کارگزار منابع مالی آنها است. کلیه امور مربوط به ارزیابی و اعتبارسنجی و تهیه گزارش های نظارتی برای پرونده های معرفی شده انجام می گیرد.

خدمات کارگزاری مالی

بسیاری از نهادها و سازمان ها، از خدمات کارگزاری ما استفاده می کنند.

چنانچه سوالی دارید، با ما تماس بگیرید.

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه