شروع یک مسیر

فعالیت در یک محیط پویا و منعطف

صندوق توسعه فناوری ایرانیان برای تکمیل تیم خود به دنبال افراد جوان، متدین، تلاشگر و با پشتکار بالا است. ما معتقدیم موفقیت هر سازمانی با همکاری و هماهنگی افراد و با وجود یک تیم محقق می شود.

شرایط استخدام

استخدام در صندوق ایرانیان

اگر فکر می کنید تخصص و شرایط همکاری با ما را دارید

رزومه خود را بصورت فایل PDF به نشانی ایمیل زیر ارسال نمائید.

تا 50 درصد تخفیف

در ودیعه و کارمزد
صدور ضمانت نامه

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه