هلدینگ خلیج فارس به جمع پذیرندگان ضمانت‌نامه های صندوق توسعه فناوری ایرانیان پیوست

به اطلاع تمامی شرکت های دانش بنیان می رساند که با پیگیری ها انجام شده، هلدینگ خلیج فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همه شرکت های زیر مجموعه آن) به جمع پذیرندگان ضمانت‌نامه های صادره توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان پیوست.

این صندوق آمادگی دارد تا با ارزیابی شرکت های دانش بنیان، انواع ضمانت‌نامه‌های حسن انجام کار و تعهدات، پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده، کسور وجه‌الضمان و غیره را صادر نماید.

نکته مهم این است که ما تا سقف اعتباری شرکت‌ها با دریافت چک اقدام به صدور ضمانت‌نامه می‌کنیم.

پذیرش ضمانت نامه های صندوق توسط هولدینگ خلیج فارس

تعدادی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس:
شرکت پتروشیمی ارومیه
شرکت پتروشیمی ایلام
شرکت مبین انرژی خلیج فارسشرکت فجر انرژی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی کارون
شرکت پتروشیمی خوزستان
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
شرکت پتروشیمی اروند
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
شرکت پتروشیمی نوری
شرکت پتروشیمی پارس
شرکت پتروشیمی بندر امام
شرکت تجارت صنعت خلیج فارس
شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد
شرکت بازرگانی پتروشیمی
شرکت ان‌پی‌سی اینترنشنال
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
گروه سرمایه‌گذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول)