به اطلاع می رساند، صندوق توسعه فناوری ایرانیان از نشانی سابق(تهران، بلوار شهران، کوچه لاله، پلاک 27 (مجتمع ایرانیان))، به نشانی جدید واقع در تهران، خیابان ستارخان، کنارگذر بزرگراه شیخ فضل الله نوری جنوب، نبش کوچه 12 متری آریا، پلاک 2(مجتمع ایرانیان)، منتقل گردیده است.
شماره های ارتباطی جدید: 02144377000 (30 خط) فکس: 02144377001
شبکه های اجتماعی : 09354571200

تا ۵۰ درصد تخفیف

در ودیعه و کارمزد صدور ضمانت‌نامه

امکان استفاده برای دریافت انواع ضمانت نامه

ضمانت نامه حسن انجام کار، تعهدات، پیش پرداخت، شرکت در مناقصه و مزایده و ...

ضمانت نامه بیشتر تخفیف بیشتر

این طرح دارای ۵ سطح است که متناسب با مجموع مبلغ ضمانت‌نامه های دریافتی هر شرکت و نیز کارمزدهای پرداختی، درصد تخفیف افزایش می یابد.

دریافت ضمانت نامه با چک

برای شرکت هایی که تشکیل پرونده داده اند، یک حد اعتباری مشخص می شود که تا سقف حد اعتباری، امکان ارائه ضمانت‌نامه با تضمین چک میسر می باشد.

هم تخفیف ودیعه، هم تخفیف کارمزد

در این طرح، شرکت ها، علاوه بر تخفیف ۵۰ درصدی ودیعه نقدی، تا ۵۰ درصد نیز در مبلغ کارمزد ضمانت نامه ها تخفیف دریافت می کنند.

back (2)22222-min
کلیپ تخفیف ضمانت نامه
back (2)22222-min
بهتر است بدانید که

نکته یک

آیا ضمانت نامه های صادره، مورد پذیرش نهادهای درخواست کننده ضمانت نامه است؟

بله، با توجه به اینکه صندوق توسعه فناوری ایرانیان، تمامی مجوز های لازم برای صدور ضمانت نامه را دارد، لذا تاکنون بیش از ۲۵۰ سازمان، ضمانت‌نامه های ما را پذیرفته اند و صندوق طی سال های گذشته بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه صادر کرده است.

نکته دو

دریافت چندین ضمانت نامه فقط با یک قرارداد

شرکت های می توانند تنها با یکبار امضا قرارداد با صندوق ایرانیان، به دفعات و با یک نامه درخواست، انواع ضمانت‌نامه را دریافت کنند.

نکته سه

مبلغ ودیعه برای ضمانت نامه های مناقصه و مزایده

ودیعه(سپرده نقدی) ضمانت‌نامه‌ شرکت در مناقصه و مزایده، ۲۰ میلیون ریال معادل ۲ میلیون تومان است و این عدد صرف نظر از مبلغ این نوع ضمانت نامه ها است.

نکته چهار

آیا فقط شرکت های دانش بنیان می توانند از تخفیف ها بهره مند شوند؟

خیر. علاوه بر شرکت های دانش بنیان، سایر شرکت ها نیز می توانند از تخفیف سطوح یک تا سه، بهره مند شوند.

نکته پنجم

آیا ضمانت نامه هایی تمدیدی هم مشول تخفیف هستند؟

بله، به شرطی که تاریخ اولین صدور آنها بعد از ۱ مهر ۱۴۰۰ باشد. لذا آن دسته از ضمانت نامه ها که تاریخ اولین صدور آنها قبل از ۱ مهر ۱۴۰۰ باشد، مشمول این تخفیف ویژه نخواهند بود.

شرایط تخفیف به چه صورت است؟

شرکت ها متناسب با کارمزد پرداختی طی ۵ سال گذشته و نیز عملکرد ضمانت نامه ای خود مشمول یکی از سطوح تخفیف زیر می شوند:

شرایط هر سطح
حد اعتباری شرکت نزد صندوق
درصد تخفیف در کارمزد
سطح ۱
بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیارد ریال
۱۰ درصد
سطح ۲
بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریال
۲۰ درصد
سطح ۳
بیشتر از ۳۰۰ میلیارد ریال
۳۰ درصد
شرایط هر سطح
حد اعتباری شرکت نزد صندوق
کارمزد پرداختی طی ۵ سال
عملکرد ضمانت نامه طی ۵ سال
درصد تخفیف در کارمزد
سطح ۴
یبشتر از ۳۰۰ میلیارد ریال
۱٫۵ میلیارد تومان
۴۵ میلیارد تومان ابطالی
۴۰ درصد
سطح ۵
یبشتر از ۳۰۰ میلیارد ریال
۳ میلیارد تومان
۹۰ میلیارد تومان ابطالی
۵۰ درصد

خب، حالا از کجا باید شروع کنیم؟

متناسب با داشتن یا نداشتن پرونده اعتباری نزد صندوق ایرانیان، یکی از موارد زیر را انتخاب کرده و نسبت به تشکیل یا بروز رسانی پرونده اقدام کنید.

تعیین حد اعتباری اولیه

آغاز آشنایی ما با شما قبل از تشکیل پرونده.
طی ۲۴ ساعت حد اعتباری اولیه شما را مشخص می کنیم.

شروع کن

تشکیل پرونده

یک بار برای یک سال.
برای شرکت هایی که حد اعتباری اولیه آنها مشخص شده است.

تشکیل پرونده بده

بروزرسانی پرونده

شناختی نو از شرایط.
برای شرکت هایی که بیش از ۱ سال از تاریخ تشکیل پرونده آنها گذشته است.

بروزرسانی کن

آیا هنوز برای شروع، ابهامی دارید؟

همین حالا با یکی از روش های زیر برای درخواست مشاوره با ما ارتباط برقرار کنید.