صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان در تاریخ ۲۰ آذرماه سال‌۹۵ موفق به دریافت عنوان دانش‌ بنیان [ارائه‌دهنده خدمات دانش‌ بنیان] توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌ بنیان شده است. اینک همزمان با تحقق این دستاورد؛ این صندوق به عنوان یک نهاد پیشرو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی مصمم است با قوت برنامه‌های حمایت از شرکتهای دانش بنیان را ادامه دهد.

صندوق توسعه فناوری ایرانیان از همان اوایل شروع فعالیتش، رسالت اصلی خود را حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور قرار داد. و در این مسیر؛ بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش‌ بنیان توسط کارشناسان دپارتمان ارزیابی و اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته‌ و از خدمات مالی صندوق بهره‌مند شده‌اند. در همین راستا؛ تاکید بر توانمندی‌های فنی شرکت‌های دانش‌ بنیان و افزایش ضریب تاثیر آن در مدل‌های اعتبارسـنجی از مهمترین اقدامات سال‌های اخیر بوده است. شایان توجه است که شرکت‌های دانش‌بنیان میتوانند از شرایط ویژه (مانند تخفیف ۵۰ درصدی در ودیعه نقدی) برای دریافت ضمانتنامه‌های موردنیازشان  بهره‌مند شوند.

 

صفحه ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان

 

شرایط دریافت ضمانت‌نامه