درباره ما

یک ساختار منعطف و پویا برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان و شرکت های فناور

'همراهی مطمئن برای
شرکت های دانش بنیان'

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه­ فناوری ایرانیان (سهامی خاص) پس از اخذ مجوزهای لازم در سال ۱۳۸۹، از ابتدای سال ۱۳۹۰ با سهام ۴۹% بخش دولتی (مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست­ جمهوری) و ۵۱% بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است.

سرمایه­ ثبتی این صندوق در زمان تاسیس ۱۰ میلیارد ریال بود که پس از چند مرحله افزایش سرمایه به عدد ۱۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است. مأموریت صندوق توسعه فناوری ایرانیان ارائه خدمات مالی و مشاوره ­ای به شرکت ­های دانش ­بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط است.

این خدمات شامل صدور انواع ضمانت ­نامه، کارگزاری منابع مالی و وجوه اداره ­شده، ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی، مشارکت خطرپذیر در طرح‌های دانش­ بنیان و ارائه انواع خدمات مشاوره ­ای مرتبط بوده است.

چشم انداز صندوق

صندوق توسعه فناوری ایرانیان دستیابی به جایگاه برترین نهاد مالی تخصصی در حوزه دانش ­بنیان و همچنین رفع عمده مشکلات تأمین ­مالی شرکت‌های دانش ­بنیان را در چارچوب اصول اقتصاد اسلامی، چشـم ­انداز خود می­ داند.

ما باور داریم

ما باور داریم که حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی تنها راه حل تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

ما رویه های شفاف و کاملا مشخصی برای حمایت از کسب و کارها تعریف می کنیم و معتقد هستیم که باید در ارتباطات و فعالیت‌هایمان تسـهیل فرایندهای دریافت خدمات را اولویت خود قرار دهیم.

ما به حفظ اســرار و اطلاعات محـرمانه شرکت ها و مشتریان خود متعهد هستیم.

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی صندوق توسعه فناوری ایرانیان

افزایش سرمایه ثبتی

نمودار روند افزایش سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان

ارقام به میلیارد ریال

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه