تعیین حد اعتباری برای دریافت انواع ضمانت‌نامه برای تعیین حد اعتباری اولیه، فرم زیر را پر کنید.

فرم تعیین حد اعتباری اولیه

لوگوی صندوق ایرانیان

مأموریت صندوق توسعه فناوری ایرانیان، ارائه خدمات مالی و مشاوره ­ای به شرکت ­های دانش ­بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط است.

صدور انواع ضمانت ­نامه، کارگزاری منابع مالی و وجوه اداره ­شده، ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی، مشارکت خطرپذیر در طرح‌های دانش­ بنیان و ارائه انواع خدمات مشاوره ­ای، از جمله خدمات صندوق است.

اطلاعات تماس