فرایند تشکیل پرونده در صندوق توسعه فناوری ایرانیان

برای دریافت خدمات مالی

اقدامات مربوط به متقاضی

توجه: بدون طی کردن این مرحله، نسبت به ارسال سایر مدارک و واریز هزینه تشکیل پرونده، اقدام نشود.
گام صفر: تعیین حد اعتباری اولیه
بعد از این مرحله و در صورت تایید توسط کارشناس، نسبت به انجام سایر مراحل اقدام شود.
توجه: بدون طی کردن این مرحله، نسبت به ارسال سایر مدارک و واریز هزینه تشکیل پرونده، اقدام نشود.
متقاضی باید فرم اطلاعات متقاضی خود را تکمیل و به همراه مدارک و مســتندات به صندوق ارسال نماید.
ارســال اطلاعات اولیه و مدارک مربوطه
کلیه مدارک و فرم ها بایستی مطابق با راهنمای طبقه بندی مدارک در قالب فایل الکترونیکی بصورت لوح فشرده یا در قالب ایمیل به آدرس صندوق ارسال شوند، بدیهی است صحت مدارک ارائه شده در جلسه بازدید از شرکت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متقاضی باید فرم اطلاعات متقاضی خود را تکمیل و به همراه مدارک و مســتندات به صندوق ارسال نماید.
____ متقاضیان حقیقی میبایست تنها فرم اجازه نامه حقیقی را برای خود و ضامنین تکمیل و امضاء نمایند.
لطفاً فرم اجازه نامه حقوقی توسط صاحبان امضاء شرکت و فرم اجازه نامه حقیقی توسط مدیرعامل و کلیه اعضای هیئت مدیره تکمیل و امضاء گردد.
____ متقاضیان حقیقی میبایست تنها فرم اجازه نامه حقیقی را برای خود و ضامنین تکمیل و امضاء نمایند.
فرم زیر توسط مدیرعامل و کلیه اعضای هیئت مدیره تکمیل و امضاء گردد.
لطفا فایل فشرده نحوه طبقه بندی مدارک را دانلود کرده و مطابق پوشه های آن، مدارک را مرتب کنید.
ارسال مدارک و واریز هزینه ارزیابی صرفاً جهت بررسی طرح و اعتبارسنجی شرکت میباشد و هیچگونه تعهدی برای صندوق، بابت ارائه خدمات مالی ایجاد نمی کند.
واریز هزینه تشــــکیل پرونده و اعتبارســنجی
هزینه ارزیابی برای شرکت های مستقر در تهران: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه ارزیابی برای شرکت‌های خارج از تهران در صورتی که بازدید در یک روز پایان پذیرد ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. متقاضی باید هزینه مربوط به تشــکیل پرونده و اعتبارســنجی را از طریق لینک زیر واریز نماید.
ارسال مدارک و واریز هزینه ارزیابی صرفاً جهت بررسی طرح و اعتبارسنجی شرکت میباشد و هیچگونه تعهدی برای صندوق، بابت ارائه خدمات مالی ایجاد نمی کند.
ارسال نامه درخواســـت
پس از اتمام اعتبارسنجی؛ متقاضی باید درخواست خود را بصورت کتبی همراه با ملحقات و پیوست ها به صندوق ارسال نماید.
نمونه نامه درخواست ضمانت نامه
نامه درخواست ضمانت‌نامه را با فرمت لینک ذیل در سربرگ شرکت چاپ و ارسال فرمایید:

روش های ارسال مدارک و مستندات

از طریق پیک موتوری: شرکتهای مستقر در شهر تهران میتوانند مدارک را در قالب یک عدد CD یا DVD  به آدرس تهران، اتوبان شهید همت غرب، کندرو شهید باکری، خروجی شهران، کوچه لاله، پلاک ۲۷ ارسال بفرمایند.

از طریق ایمیل: شما میتوانید تا حجم ۵G از طریق آدرس وبسایت http://www.plustransfer.com فرمها و مدارک خواسته شده را ارسال بفرمائید. لطفاً در قسمت آدرس ایمیل گیرنده irtechfund@gmail.com را درج نمائید. راهنما

اقدامات مربوط به صندوق توسعه فناوری ایرانیان

اعتبارســنجی و اعلام ســقف اعتباری متقاضی
این مرحله شامل بررسی مدارک ارسالی از طرف متقاضی، اخذ استعلام های لازم و بازدید از محل فعالیت شرکت است که در ۱۰ روز انجام می گیرد.
بررسی پرونده در کارگروه اعتبارات و اطلاع رسانی مصــوبات
مصوبات کارگروه و جزئیات شرایط دریافت خدمت تا ۲ روز (روز کاری) پس از وصول نامه درخواست به متقاضی اعلام می شود.
تنظیم قرارداد
قرارداد و اســناد مربوط به درخواست متقاضی توسط معاونت اعتبارات تنظیم و به متقاضی بمنظور انعقاد قرارداد اطلاع رســـانی می شود.
عقد قرارداد در محل صندوق
کلیه مدارک و ملزومات مهم بمنظور عقد قرارداد توسط مسـئول قراردادها به متقاضی اطلاع رسـانی خواهد شد.
۴۵۷۱۲۰۰۰ (۰۲۱) --- داخلی ۳۰۱
دریافت مشاوره
لطـفاً بمنظــور کسب راهنمایی‌های بیشـتر با شـماره‌های صـندوق ایرانیان تماس حاصـل فرمائید.
۴۵۷۱۲۰۰۰ (۰۲۱) --- داخلی ۳۰۱