فرایند تشکیل پرونده در صندوق توسعه فناوری ایرانیان

برای دریافت خدمات مالی

فرایند تشکیل پرونده

ارســال اطلاعات اولیه و مدارک مربوطه
کلیه مدارک و فرم ها بایستی مطابق با راهنمای طبقه بندی مدارک در قالب فایل الکترونیکی بصورت لوح فشرده یا ایمیل یا واتساپ ارسال شوند. بدیهی است صحت مدارک ارائه شده در جلسه بازدید از شرکت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
متقاضی باید فرم اطلاعات متقاضی خود را تکمیل و به همراه مدارک و مســتندات به صندوق ارسال نماید.
متقاضی باید فرم اطلاعات متقاضی خود را تکمیل و به همراه مدارک و مســتندات به صندوق ارسال نماید.
____ متقاضیان حقیقی میبایست تنها فرم اجازه نامه حقیقی را برای خود و ضامنین تکمیل و امضاء نمایند.
لطفاً فرم اجازه نامه حقوقی توسط صاحبان امضاء شرکت و فرم اجازه نامه حقیقی توسط مدیرعامل و کلیه اعضای هیئت مدیره تکمیل و امضاء گردد.
____ متقاضیان حقیقی میبایست تنها فرم اجازه نامه حقیقی را برای خود و ضامنین تکمیل و امضاء نمایند.
فرم زیر توسط مدیرعامل و کلیه اعضای هیئت مدیره تکمیل و امضاء گردد. (هر یک به تنهایی)
لطفا فایل فشرده نحوه طبقه بندی مدارک را دانلود کرده و مطابق پوشه های آن، مدارک را مرتب کنید.
ارسال مدارک و واریز هزینه ارزیابی صرفاً جهت بررسی طرح و اعتبارسنجی شرکت میباشد و هیچگونه تعهدی برای صندوق، بابت ارائه خدمات مالی ایجاد نمی کند.
واریز هزینه تشــــکیل پرونده و اعتبارســنجی
هزینه ارزیابی برای شرکت های متقاضی : ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. متقاضی باید هزینه مربوط به تشــکیل پرونده و اعتبارســنجی را از طریق لینک زیر واریز نماید. همچنین شماره حساب شرکت نیز در صفحه زیر موجود است.
ارسال مدارک و واریز هزینه ارزیابی صرفاً جهت بررسی طرح و اعتبارسنجی شرکت میباشد و هیچگونه تعهدی برای صندوق، بابت ارائه خدمات مالی ایجاد نمی کند.
ارسال نامه درخواســـت ضمانت نامه
پس از اعتبار سنجی و عقد قرارداد، شرکت باید برای صدور ضمانت نامه، نامه درخواست ضمانت نامه را در سربرگ شرکت تکمیل کرده و همراه با نامه کارفرما یا قرارداد مربوطه به صندوق ارسال نماید.
نامه درخواست ضمانت نامه
نامه درخواست ضمانت‌نامه را از لینک زیر دانلود و سپس در سربرگ شرکت ، تکمیل کرده و ارسال بفرمایید:

روش های ارسال مدارک و مستندات

از طریق پیام رسان های داخلی: مدارک مربوط به تشکیل پرونده را می‌توانید از طریق پیام رسان های بله، ایتا و روبیکا به شماره صندوق ایرانیان ، ارسال بفرمایید.  ۰۹۳۵۴۵۷۱۲۰۰

 

از طریق ایمیل: شما میتوانید تا حجم ۵G از طریق آدرس وبسایت http://www.plustransfer.com فرمها و مدارک خواسته شده را ارسال بفرمائید. لطفاً در قسمت آدرس ایمیل گیرنده irtechfund@gmail.com را درج نمائید. راهنما

 

از طریق پیک موتوری: شرکتهای مستقر در شهر تهران میتوانند مدارک را در قالب یک عدد CD یا DVD  به آدرس تهران، اتوبان شهید همت غرب، کندرو شهید باکری، خروجی شهران، کوچه لاله، پلاک ۲۷ ارسال بفرمایند.

اقدامات مربوط به صندوق توسعه فناوری ایرانیان

اعتبارســنجی و اعلام ســقف اعتباری متقاضی
این مرحله شامل بررسی مدارک ارسالی از طرف متقاضی، اخذ استعلام های لازم و بازدید از محل فعالیت شرکت است که در ۱۰ روز انجام می گیرد.
بررسی پرونده در کارگروه اعتبارات و اطلاع رسانی مصــوبات
مصوبات کارگروه و جزئیات شرایط دریافت خدمت تا ۲ روز (روز کاری) پس از وصول نامه درخواست به متقاضی اعلام می شود.
تنظیم قرارداد
قرارداد و اســناد مربوط به درخواست متقاضی توسط معاونت اعتبارات تنظیم و به متقاضی بمنظور انعقاد قرارداد اطلاع رســـانی می شود.
عقد قرارداد در محل صندوق
کلیه مدارک و ملزومات مهم بمنظور عقد قرارداد توسط مسـئول قراردادها به متقاضی اطلاع رسـانی خواهد شد.
۴۵۷۱۲۰۰۰ (۰۲۱) --- داخلی ۳۵۰ - ۳۰۱ - ۳۰۴
دریافت مشاوره
لطـفاً بمنظــور کسب راهنمایی‌های بیشـتر با شـماره‌های صـندوق ایرانیان تماس حاصـل فرمائید.
۴۵۷۱۲۰۰۰ (۰۲۱) --- داخلی ۳۵۰ - ۳۰۱ - ۳۰۴