ارائه تسهیلات به شرکت های دانش بنیان - صندوق ایرانیان

ارائه تسهیلات با همکاری نهادهای کارفرمایی

صندوق توسعه فناوری ایرانیان آمادگی دارد تا با همکاری نهادهای کارفرمایی در حوزه های مختلف، تسهیلات در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهد.

انواع تسهیلات قابل ارائه

نمونه سازی

قبل از تولید صنعتی

فروش اقساطی

تسهیلات اجاره به شرط تملیک

تسهیلات جعاله

لیزینگ

خرید دین

سرمایه در گردش

استصناع

نهادهای کارفرمایی همکار

صندوق ایرانیان با همکاری سازمان هایی همچون صندوق نوآوری وشکوفایی ، ستاد نانو و … آماده ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان، فناور و .. است.

ارائه تسهیلات با همکاری صندوق نواوری و شکوفایی

آیا هنوز سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه