بسته ویژه حمایت از شرکت های دانش بنیان

حمایت از اقتصاد دانش بنیان منجر به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد شد

در حال حاضر بیش از ۶۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند.

صندوق توسعه فناوری ایرانیان برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، بسته ویژه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را تهیه و اجرا می کند.

 

صدور ضمانت‌‌نامه با شرایط ویژه

۵۰% تخفیف در سپرده نقدی:

صدور ضمانت‌نامه برای شرکت های دانش بنیان (مورد تائید معاونت علمی ریاست جمهوری) با ۵% سپرده نقدی انجام می‌شود.

افزایش تاثیر عملکرد فنی در اعتبارسنجی:

شرکت‌های نوپا عموماً فاقد صورت‌های مالی قابل‌اتکا هستند. به همین دلیل؛ در مدل اعتبارسنجی مربوط به این شرکت‌ها، مسائل فنی بسیار موثرتر از مسائل مالی در نظر گرفته می‌شود.

دریافت چک به عنوان تضمین:

عموماً شرکت‌ها برای دریافت خدمات مالی از نهادهای مالی با مشکل ترهین وثایق ملکی مواجه هستند. ما تا سقف اعتباری شرکت‌ها با دریافت چک، خدمات مالی ارائه می‌کنیم.

ضمانت نامه بیشتر، تخفیف کارمزد بیشتر

با افزایش مبلغ ضمانت نامه های اخذ شده از صندوق ایرانیان، بصورت پلکانی از تخفیف در هزینه کارمزد صدور ضمانت نامه برخوردار شوید.

نیاز به اطلاعات بیشتری دارم

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه

یک فرصت ویژه

تا 50درصد تخفیف در کارمزد صدور ضمانت نامه