هلدینگ خلیج فارس به جمع پذیرندگان ضمانت‌نامه های صندوق توسعه فناوری ایرانیان پیوست

پذیرش ضمانت نامه های صندوق ایرانیان توسط هلدینگ خلیج فارس

به اطلاع تمامی شرکت های دانش بنیان می رساند که با پیگیری ها انجام شده، هلدینگ خلیج فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همه شرکت های زیر مجموعه آن) به جمع پذیرندگان ضمانت‌نامه های صادره توسط صندوق توسعه فناوری ایرانیان پیوست. این صندوق آمادگی دارد تا با ارزیابی شرکت های دانش بنیان، انواع ضمانت‌نامه‌های […]