وبینار ارائه شده توسط دکتر سعید شجاعی در خصوص شیوه های اعتبارسنجی مشتریان

ارائه دکتر سعید شجاعی در خصوص اعتبار سنجی مشتریان

در این وبینار که به همت دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری برگزار شد، دکتر سعید شجاعی، مدیر عامل صندوق توسعه فناوری ایرانیان مباحث مختلفی را در خصوص شیوه های اعتبارسنجی مشتریان حقیقی و حقوقی برای کارشناسان صندوق های پژوهش و فناوری ارائه کردند. فیلم این وبینار که به مدت ۲ ساعت طول کشید، […]