پرداخت اینترنتی هزینه تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

شما می‌توانید هزینه های تشکیل پرونده و اعتبارسنجی را بصورت اینترنتی پرداخت نمائید.

شرکت‌هایی که در استان تهران استقرار دارند.

شرکت‌هایی که در سایر استان‌ها استقرار دارند.

پرداخت اینترنتی ودیعه و کارمزد ضمانت نامه

شما می‌توانید مبلغ مربوط به ودیعه و کارمزد ضمانت نامه را بصورت اینترنتی پرداخت نمائید.

پرداخت ودیعه ضمانت نامه

پرداخت کارمزد ضمانت نامه

پرداخت همزمان ودیعه و کارمزد ضمانت نامه

با استفاده از لینک زیر می‌توانید مجموع مبلغ ودیعه و کارمزد ضمانت نامه را یکجا پرداخت کنید.

اطلاعات حساب بانکی صندوق توسعه فناوری ایرانیان

اطلاعات حساب صندوق در بانک رسالت

شماره حساب: ۱۰/۸۳۳۵۹۰۲/۱

شماره شبا: IR820700001000228335902001

بانک رسالت شعبه بانکداری اجتماعی کد ۰۱۰

بنام: صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان

اطلاعات حساب صندوق در بانک ملت

شماره حساب: ۹۴۰۴۹۷۱۵۰۷

شماره شبا: IR300120020000009404971507

بانک ملت شعبه بلوار سردار جنگل کد ۶۸۶۹۲

بنام: صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان