سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان به صد میلیارد ریال افزایش یافت.

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان در سال ۸۹ با دریافت مجوز از کارگروه ماده ۱۰۰ برنامه سوم توسعه کشور با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد ریال تاسیس شد.

بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۱sakarya escort
سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان از محل مطالبات حال شده به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. صندوق ایرانیان قبل از این، سرمایه ثبتی خود را در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ از ۲۷ میلیارد ریال به ۵۵ میلیارد ریال افزایش داده بود. بنابراین؛ در طی چهار سال گذشته، سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان به ۱۰ برابر سرمایه ثبتی اولیه خود افزایش پیدا کرده است.

صندوق توسعه فناوری ایرانیان به سبب افزایش سرمایه ثبتی می تواند با قوت بیشتری اقدام به ارائه انواع خدمات مالی نماید. در همین راستا؛ برای سال آینده، شرایط ویژه ای بمنظور بهره مندی شرکت های دانش بنیان از خدمات مالی صندوق در نظر گرفته شده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد