صندوق توسعه فناوری ایرانیان از شرکتهای فعال در صنعت نمایشگاه حمایت میکند.

صندوق توسعه فناوری ایرانیان از شرکتهای فعال در صنعت نمایشگاه حمایت میکند.

سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان  به صد میلیارد ریال افزایش یافت.

سرمایه ثبتی صندوق توسعه فناوری ایرانیان به صد میلیارد ریال افزایش یافت.

دفتر مرکزی شمالغرب صندوق ایرانیان در پارک علم و فناوری تبریز آغاز بکار کرد

دفتر مرکزی شمالغرب صندوق ایرانیان در پارک علم و فناوری تبریز آغاز بکار کرد

افزایش ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان

افزایش ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی سهند

عقد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه تبریز و دانشگاه صنعتی سهند