بررسی راهکارهای دستیابی به اهداف اقتصاد دانش بنیان

برنامه اسطرلاب شبکه چهار سیما در سلسله برنامه های جدید خود، راهکارهای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان را مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا؛ از آقایان دکتر بهزاد سلطانی (رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی)، دکتر نصرت اله ضرعام (رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران) و دکتر فتح اله امی (موسس پارک علم و فناوری مدرس و رئیس پژوهشکده هوا و فضا) دعوت شده بود تا وضعیت نظام خلاقیت و نوآوری کشور در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد